“Maria skapade sig snabbt en bild av två organisationers gemensamma önskemål och levererade kärnfulla texter.”
– Friluftsfrämjandet Region Öst och Astma- och Allergiförbundet