Texter till webben

 

Till Asbuilt tog jag fram textidé och skrev webbtexter.  Jag hittade kärnan i företagets erbjudande och förpackade, formulerade och förmedlade den.