Storytelling till film

Eftersom att jag älskar att spendera tid i naturen och är uppvuxen i en Mulle-familj så ligger det här projektet mig extra varmt om hjärtat. Mitt uppdrag var att få fler familjer som lever med astma och allergi ut i naturen. Att sätta ord på rädslor och ta ner hinder. Så att fler familjer tar steget ut i naturen.

 

“Maria skapade sig snabbt en bild av två organisationers gemensamma önskemål och levererade kärnfulla texter.”
– Friluftsfrämjandet Region Öst och Astma- och Allergiförbundet