JIGAB

Till Jigab arbetade jag fram en idé och skrev texter till webben. Vi producerade även en textguide som företaget kan använda internt. Uppdraget gjordes i samarbete med IRMA AB.

 

“Maria förstår snabbt kundens tonalitet och språk. Att hon har förståelse för strategi, målgrupp och mål är en stor fördel då det leder till texter som gör skillnad för våra kunder.”

 

– IRMA AB