Det här uppdraget är jag extra stolt över. Jag skrev och bearbetade texter till Planacys informationstunga webbsida. Tekniska texter som skrevs på både svenska och engelska.

 

Uppdraget inkluderade också att i en workshop tillsammans med kund göra målgruppsanalyser och ta fram personas och därefter content till nyhetsbrev och sociala kanaler. Projektet gjordes i samarbete med IRMA AB.